Sample IELTS Speaking Part 2: Describe a piece of equipment in your home (Thiết bị trong nhà)

Sample IELTS Speaking Part 2: Describe a piece of equipment in your home (Thiết bị trong nhà)

 

 

Đề thi ra vào tháng 12/2021: Tả một người giải quyết vấn đề một cách thông minh. Cùng xem gợi ý và bài giải cho đề này với Ms. Linh Cao từ Arrowenglish nhé!

Cô Linh lựa chọn nói về thiết bị gì trong nhà?

Xem thêm...
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+): Nghiên cứu khoa học nên do ai quản lý? | Controlling scientific research - Arrowenglish

BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+): Nghiên cứu khoa học nên do ai quản lý? | Controlling scientific research - Arrowenglish

Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong việc phát triển quốc gia. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là: việc quản lý nghiên cứu khoa học nên được trao cho ai - chính phủ hay các công ty tư nhân?
Xem thêm...
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+): Động vật tuyệt chủng hoàn toàn do tự nhiên? | Who is to blame for animal extinction? - Arrowenglish

BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+): Động vật tuyệt chủng hoàn toàn do tự nhiên? | Who is to blame for animal extinction? - Arrowenglish

Các loài động vật đã tuyệt chủng như khủng long hoặc chim dodo là do tác động từ tự nhiên. Nhưng điều đó có nghĩa rằng con người hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm khi các động vật khác biến mất không?

Xem thêm...
Theo dõi RSS này
Press enter to search