Bảo mật thông tin

In Email
(1 Bình chọn)

Arrowenglish xin cam đoan sẽ bảo vệ tuyệt đối những thông tin cá nhân của người sử dụng website. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết và liên quan đến việc tư vấn, thực hiện giao dịch làm hồ sơ hoặc cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng thông qua website. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của người sử dụng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó.

1. Mục đích và phạm vi thu thập:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên giao dịch thương mại điện tử www.arrowenglish.edu.vn được xác định khi bạn muốn sử dụng dịch vụ của Arrowenglish trên website

2. Phạm vi sử dụng thông tin:
Arrowenglish sẽ dùng thông tin quý khách hàng đã cung cấp để tư vấn, thực hiện giao dịch đăng ký khóa học, hoặc cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu của quý khách thông qua trang web www.arrowenglish.edu.vn. Việc chia sẻ cho các công ty khác, là đối tác của Arrowenglish chỉ trong trường hợp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, hoặc sử dụng cho mục đích liên quan.

3. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:
Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối, và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi trong các trường hợp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, hoặc sử dụng cho mục đích liên quan.
Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sẽ đảm bảo an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi quan tâm về chính sách bảo mật, hoặc có yêu cầu cần xóa thông tin đã cung cấp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Hotline: (028) 3848 4435
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thêm bình luận


Mã an ninh


Làm tươi

Press enter to search