Đội Ngũ Giáo Viên

Chúng tôi tự hào với đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn

Giáo viên chúng tôi sẽ tư vấn lộ trình và phương pháp học tập phù hợp nhất cho từng học viên. Học viên chưa từng phải so sánh giáo viên của trung tâm với giáo viên bản ngữ và luôn rất hài lòng với những kiến thức và kỹ năng học được trên lớp.

Nguyễn Vũ Đan Hà

Nguyễn Vũ Đan Hà

Co-founder, Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages, University of Canberra
Trịnh Dao Nguyệt Nữ

Trịnh Dao Nguyệt Nữ

IELTS 8.5, MA in Applied Linguistics with Distinction, Curtin University of Technology
Phạm Quỳnh Như

Phạm Quỳnh Như

Band 8.0 IELTS Instructor & Online Content Creator BA in English Language, HCMC University of Education
Nguyễn Ngọc Nguyên

Nguyễn Ngọc Nguyên

IELTS Instructor & Online Content Creator BA in English Language, HCMC University of Education
Lâm Xuân Thảo

Lâm Xuân Thảo

Band 8.0 IELTS Instructor BA in English Language, HCMC University of Education
Vũ Tường Thịnh

Vũ Tường Thịnh

IELTS 8.0, Master of Arts in Applied Linguistics at School of Education, Curtin University of Technology
Lê Thanh Thảo

Lê Thanh Thảo

Band 8.5 IELTS Instructor & Online Content Creator BA in TESOL, HCMC University of Education
Trần Hải Đăng

Trần Hải Đăng

Band 8.0 IELTS Instructor MA in Applied Linguistics, Curtin University of Technology
Vũ Hoàng Thiện

Vũ Hoàng Thiện

Band 8.0 IELTS Instructor BA in English Language, HCMC University of Education
Nguyễn Hồ Thanh Trúc

Nguyễn Hồ Thanh Trúc

IELTS 7.5, Master of Arts in Applied Linguistics at School of Education with Distinction, Curtin University of Technology
Hà Quỳnh Như

Hà Quỳnh Như

Instructor & Online Content Creator MA in Applied Linguistics, Curtin University of Technology (Australia)
Hoàng Vũ Ngọc Phượng

Hoàng Vũ Ngọc Phượng

Instructor MA in Applied Linguistics, Curtin University of Technology (Australia)


Press enter to search