Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

  Lộ Trình Tinh Gọn

  Các khóa huấn luyện thi IELTS tại Arrowenglish được thiết kế phù hợp với trình độ học viên rút ngắn tối đa thời gian ôn thi nhưng vẫn rất hiệu quả.

  Cam kết đầu ra 6.0+, 7.0+

  Hơn 90% học viên đạt điểm số mục tiêu khi luyện thi tại Arrowenglish.

  Chi phí tiết kiệm

  Tiết kiệm đến 35% học phí tương đương khi theo học ở trung tâm có chất lượng tương đương tại thành phố Hồ Chí Minh.

  Chuyên nghiệp, tận tâm, chất lượng là những đánh giá mà học viên và phụ huynh dành cho Arrowenglish. Học viên luôn đạt được điểm số cao hoặc đạt được mục tiêu đã đề ra trong thời gian ngắn luyện thi tại Arrowenglish.